Kan şekeri seviyesi nasıl ölçülür

Batı Avrupa nüfusunun yaklaşık %2′si diyabet hastası­dır fakat bunlann bir kısmı durumun farkında değildir. Söz konusu kişilerin büyük bir çoğunluğunda Tip 2 diyabet gö­rülür. Diyabetin erkeklerde görülme sıklığı, kadınlardan daha fazladır. Ortalama ya